هدايت مؤثر جلسه ارزيابی عملكرد كاركنان

يكي از وظائف اصلي مدير، ارزيابي از افرادي است كه با او كار می‌کنند.   ارزيابي براي ترفيع، تنبيه، پاداش، تغيير كار و … صورت مي‌گيرد.   اين ارزيابي به‌طور دائم انجام می‌شود؛ اما آيا اصولي است؟ آيا دقيق است؟ براي آن‌که بتوانيم دقيق‌ترين ارزيابي را از كاركنان خود داشته باشيم، چه شيوه‌هايی را بايد بكار بگيريم؟ محور بحث كتاب همين مسئله است. مسئله اين نيست كه آيا بايد از پرسنل ارزيابي كرد يا نه؟ مسئله اين است كه آيا اين ارزيابي خودبه‌خودی و با ضريب خطاي بالا انجام ‌شود، يا با روشي ساختارند، با شيوه تفكري مستدل، با قوانين شناخته‌شده و به اشتراك گذاشته‌شده ارزيابي دقيق انجام شود؟ در شكل عام، مديران از روي عملكرد كاركنان، آن‌ها را ارزيابي می‌کنند؛ اما آيا هرگز پاي صحبت كارمند نشسته‌اند؟ شايد او حرفي براي گفتن داشته باشد كه ديد را عوض كند. چگونه می‌توان دقيق‌ترين ارزيابي را از کارکنان داشت، موضوع كتاب اين است، كه با استفاده از تجارب شرکت‌های موفق اروپايي، ابزار و متدهايي را به دست می‌دهد و راهكارهاي عملي را ارائه می‌دهد، كه با به‌کارگيری آن‌ها و احاطه به علم روز، ارزيابي دقيقي از پرسنل داشته باشيم.

سرمايه اصلي يك مدير را پرسنلي كه با او كار می‌کنند تشكيل می‌دهد. آيا اين اصل را قبول داريم كه طرح می‌کند: افراد ازآنچه كه ما درباره‌ی آن‌ها می‌دانيم، تواناترند؟ اگر آري، آيا توانسته‌ايم توان‌های پرسنل‌مان را كشف كنيم؟ آيا شيوه‌هايی بكار گرفته‌ايم كه توان‌های افراد امكان ظهور پيدا كنند و ما از آن‌ها در پيشبرد كار شركت استفاده به‌حق بكنيم؟ در اين صورت، همان پرسنل، همان هزينه پرسنلي، اما راندمان كاري بسيار بيشتر، آيا به‌خودی‌خود دستاورد بزرگ مديريتي نيست؟ براي بهترين روش پيشبرد وظايفي كه روي دوش مدير است، کلید اصلی، شناخت دقيق از توان پرسنل است و نه صرفاً عملكرد آن‌ها.   ممكن است پرسنل توانمندی‌هايی داشته باشند كه هرگز مجال بروز آن‌ها داده نشده است.

براي پاسخ به اين مسائل است كه اين كتاب به كمك ما می‌آيد. راهكاري كه ارائه می‌دهد، مصاحبه دوره‌ای و حداقل سالي يک‌بار با پرسنل و  اختصاص زماني براي انجام اين كار است. اما آيا صرفاً تخصيص زمان كافي است؟ مسلماً خير. بايد بلد بود كه چگونه از اين زماني كه گذاشته می‌شود به بهترين وجه استفاده كرد و از طرف ديگر نتيجه معكوس ندهد كه باعث سرخوردگي پرسنل شود. چون اين جلسات اگر درست اجرا شوند، باعث شکوفايی می‌شود؛ اما اگر بد اجرا شوند، مشكلات پرسنلي را افزايش می‌دهد.


افزودن به سبد خرید


بازگشت به صفحه اصلی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *